key

Vrienden

Vrienden van De Fontein

Als EG De Fontein vormen we een open geloofsgemeenschap. Dat betekent dat wij ons meer verbonden weten vanuit relatie en vriendschap dan formeel lidmaatschap. Zo heeft God het vanaf het begin geleid en die wortels willen we vasthouden. Wij geloven dat het christendom allereerst een kwestie van relatie is, met God en met elkaar (Matt.22:37-39).

Binnen de open cultuur van de gemeente is er een vaste kern van betrokkenen in De Fontein die zich verbonden weet. Graag willen wij onze verbondenheid zichtbaar maken. Daarom zijn de ‘Vrienden van De Fontein’ ontstaan.

Thuisgemeente

Wij willen een thuis bieden voor onze vrienden. We hopen, dat ook andere bezoekers zich bij ons aan willen sluiten. We willen een plek zijn waar een ieder geliefd is om wie hij is, en waar er naar je omgekeken wordt. Ons verlangen is een gemeente te zijn waar een ieder van God kan ontvangen om een zegen te zijn in zijn omgeving. Gods doel is om datgene wat in de hemel is op aarde zichtbaar te zien worden (Lucas 11:1-3). Jezus bad dat wij de eenheid van de Godheid zouden weerspiegelen als geloofsgemeenschap (Joh.17:21). Als jij je verbonden weet met De Fontein, dan willen wij je helpen en toerusten om in jouw van God gegeven bestemming te komen door jouw gaven en talenten te helpen ontwikkelen (Ef.2:10). Wij geloven dat God ons roept om een plaats van bediening te zijn in Zijn Aanwezigheid, waar mensen kunnen groeien in wat God in hen gelegd heeft.

Vriendenavonden

Om onze verbondenheid te versterken organiseren wij Vriendenavonden. Tijdens deze avonden is er tijd voor aanbidding, ontmoeting en gesprek. Voor alle Fonteinbezoekers is er steeds de mogelijkheid om op elk moment met vragen of opmerkingen naar iemand uit het leidersteam te gaan.

Voor wie bestemd?

Ben je een discipel van Jezus en wil je bijdragen aan de opbouw van EG De Fontein? Bezoek je regelmatig onze samenkomsten en andere activiteiten, wil je jouw gaven en talenten inzetten en EG De Fontein financieel ondersteunen? Meld je dan aan als Vriend!

Visie, missie en waarden

Wij gaan ervan uit dat je, als je je verbonden met ons weet, de visie en de missie die God aan ons gegeven heeft onderschrijft, onze waarden en uitgangspunten deelt, en achter onze geloofsbelijdenis staat.

Wanneer je je verbondenheid en betrokkenheid met EG De Fontein kenbaar wilt maken en onder de pastorale zorg van De Fontein wilt vallen, nodigen we je van harte uit om VRIEND VAN DE FONTEIN te worden.

Als je nieuw bent, geven we je de gelegenheid om jezelf voor te stellen aan de gemeente. Mocht je de gemeente verlaten, dan willen we je graag te midden van de gemeente Gods zegen meegeven.

Je kunt je als vriend aanmelden door het invullen van een ‘vrienden-formulier’. Dit formulier is via de website (www.eg-defontein.nl) te downloaden, in te vullen en te verzenden. Een ‘vrienden-formulier’ is ook verkrijgbaar tijdens de samenkomsten op zondag. Je kunt het inleveren bij het secretariaat.

Adresgegevens

Wat wordt er met jouw adresgegevens gedaan? De adres- en emailgegevens van de Vrienden van de Fontein worden opgenomen op een afgeschermde en beveiligde pagina van ‘Vrienden van De Fontein’ op de website. Deze pagina is alleen voor Vrienden toegankelijk. Dit geeft de mogelijkheid om elkaar te bezoeken, te bellen en bij lief en/of leed een kaartje of mailtje te sturen.

Vrienden van De Fontein ontvangen de Maandbrief via een e-mailbericht. Ook uitnodigingen voor conferenties, Vriendenavonden of andere nieuwsfeiten worden via de mail verstuurd. Voor wie de Maandbrief liever op papier ontvangt, zullen er altijd een aantal exemplaren in de dienst aanwezig blijven.

Wij heten je van harte welkom om met ons op te trekken en God te eren in wie wij zijn en wat wij ondernemen.