key

Visie

  • Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden der aarde (Hand. 13:47)
  • Is dit niet het vasten dat ik verkies …. (Jes. 58-6-12)

De Fontein is een plaats

  • van gebed en aanbidding
  • van ontmoeting
  • van toerusting en onderwijs
  • van herstel
  • voor ontwikkeling van gaven en talenten
  • van hoop voor de omgeving en tot ver over onze grenzen

De speerpunten van de visie worden verder uitgewerkt binnen de pijlers