key

Info Toerusting & Onderwijs

De Fontein is een plaats van TOERUSTING EN ONDERWIJS,

  • Waar de Bijbel, Gods woord, het uitgangspunt is
  • Waar mensen van jong tot oud worden toegerust in hun persoonlijk geloofsleven en uitgroeien tot geestelijke volwassenheid
  • Waar specifieke aandacht is voor toerusting van kinderen en tieners

De Fontein is een plaats voor ONTWIKKELING VAN GAVEN EN TALENTEN,

  • Waar gaven en bedieningen in vrijheid en binnen een sfeer van veiligheid mogen ontwikkelen en waar ruimte is om fouten te maken
  • Waar mensen aangemoedigd worden om te groeien

Taken:

  • Invulling zondagse samenkomsten
  • verzorgen van cursussen, toerusting, bijbelstudies en conferenties