key

Info Gebed & Aanbidding

De Fontein is een plaats van GEBED EN AANBIDDING,

  • Waar God aanwezig is en waar Zijn liefde en glorie worden ervaren
  • Waar Hij in alle vrijmoedigheid wordt lofgezongen en wordt aanbeden
  • Waar Jezus als het Hoofd van de gemeente centraal staat
  • Waar we vanuit intimiteit/gebed Zijn leiding zoeken en Hem als onze enige Leidsman volgen
  • Waar we ontvangen waar we in geloof om bidden
  • Waar God dichterbij komt als wij hem naderen en Hij Zich aan ons openbaart
  • Waar de Heilige Geest alle ruimte ontvangt om Zijn werk te doen

Taken:

  • Coƶrdinatie van de worship en gebed
  • Coordinatie Vlaggenteam
  • Coordinatie gebedsavonden