key

Taken Toerusting & Onderwijs

Invulling zondagse samenkomsten

Sprekersrooster

 • Rooster van spreekbeurten samenstellen (voor heel seizoen)
 • Uitnodigingsmail versturen naar spreker en data voor hele seizoen melden
 • Datum van overeengekomen spreekbeurt bevestigen
 • Opstellen sprekersrooster
 • Sprekers opnemen in de dropbox
 • In de week voorafgaande aan de spreekbeurt een uitnodigingsmail/herinnering sturen aan de spreker

Openen en afsluiten van de dienst

 • Rooster hiervoor opstellen en in dropbox opnemen
 • Verwelkomen spreker (koffie/thee)
 • Openen dienst (incl. mededelingen en offergave)
 • Zorg voor katheder en draadloze microfoon
 • Afsluiten van de dienst + zegen
 • Afscheid nemen van spreker

Verzorgen van cursussen, toerusting, Bijbelstudies en conferenties

 • Planning van de toerustingsactiviteiten
 • Plan voorleggen aan leidersteam ter besluitvorming
 • Contact leggen met sprekers/inleiders
 • Opmaken (model)plan van aanpak: ‘wie doet wat en wanneer’ in samenwerking met iemand van ‘secretariaat en communicatie’