key

Taken Ontmoeting & Herstel

Regio-groepen

 • Contact onderhouden met de begeleiders van de regiogroepen
 • Aanspreekpunt van Fonteinbezoekers m.b.t. de regiogroepen
 • Zo nodig nieuwe groepen vormen
 • Het jaarlijks organiseren van een toerustingsbijeenkomst

Pastoraat (zowel gebeds- als bevrijdingspastoraat)

 • De coördinator ontvangt de hulpvraag
 • De coördinator gaat – a.d.h.v. de vraag – op zoek naar passend team (2 leden)
 • Het team doet de intake en de verdere sessies
 • Het team informeert de coördinator over de afloop
 • De coördinator houdt minimale informatie bij

Nazorg en ministry

 • Coördinator zorgt ervoor dat er een  team van nazorgers is en fungeert als contactpersoon t.b.v. de nazorgers
 • Coördinator organiseert minimaal 1 x per jaar een toerusting voor de nazorgers
 • Nazorgers dragen een badge en kunnen  na de dienst worden aangesproken
 • Nazorgers kunnen tijdens de dienst worden gevraagd voor (hulp bij) gebed (ministry)

Activiteiten voor de hele gemeente (ontmoeting)

 • Organiseren kerstlunch in overleg met facilitaire dienst
 • Behoeften op dit gebied peilen bij de gemeente; Hierop aansluitend activiteiten plannen en in gang zetten (bv. gezamenlijke maaltijd, picknick, bbq etc.)