key

Taken Hoop voor de Omgeving

Zending

 • Visie op zending
 • Fungeren als aanspreekpunt voor en contact met uitgezondenen
 • Gemeente tussentijds informeren over stand van zaken en gebedspunten
 • Afstemming eventueel thuisfront
 • Afstemming t.b.v. extra offergave

Diaconaat

 • Visie op diaconaat
 • Contact met regionaal interkerkelijk diaconaal platform
 • Aanspreekpunt en coördinatie voor (praktische) hulpvragen
 • Aanspreekpunt voor interkerkelijke/regionale activiteiten

Praktisch:

 • Aanleveren info voor kerstfolders en paaskaarten
 • Verzorgen van verspreiding kerstfolders en paaskaarten
 • Winterpakketten in december (gemeente informeren/ offergave inzamelen/ adressen inzamelen/pakketten samenstellen en uitdelen)