key

Missie

Jezus en Zijn Koninkrijk zichtbaar maken door een gemeente die leeft door Zijn Woord en Geest