key

Leidersteam

Het leidersteam:

Elk lid van het leidersteam is specifiek verantwoordelijk voor een of meerdere taken. Het leidersteam bestaat uit oudsten en diakenen.

Het leidersteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel.

Oudsten:
Pieter en Christina Klop
Coen en Els van de Poll
Richard en Petra van den Eijk

Diakenen:
Elsa en Martijn Boeve