key

Kaders

Binnen de gemeente ‘De Fontein’ vinden we het belangrijk dat je jezelf mag zijn. Graag willen we je helpen om te groeien en te bloeien. Het is goed om daarvoor randvoorwaarden en regels te hebben. We willen namelijk een plek zijn waar rust, duidelijkheid en veiligheid heerst.

Regels en kaders zorgen voor een veilige omgeving. We weten dan waar we aan toe zijn en kunnen elkaar bevragen en aanspreken op gemaakte afspraken.

Ondanks gestelde kaders moeten we allemaal, zowel team als gemeente, accepteren dat er fouten worden gemaakt en mogen worden gemaakt.

De kaders zijn een aanzet. Gaandeweg de tijd en het proces zullen deze mogelijk aangepast worden. We zien dit als een bewegend geheel en willen hierin leren. We willen weer naar een cultuur waar mensen de geestesgaven kunnen oefenen en toepassen.

Algemene kaders:

 • Alles wat er gebeurt in de dienst staat onder de verantwoordelijkheid van het teamlid dat de leiding heeft;
 • Praktische zaken kunnen vóór de dienst afgestemd worden met het teamlid dat de leiding heeft in de betreffende dienst;

Aanbidding:

Binnen de gemeente ‘De Fontein’ neemt aanbidding van God een belangrijke plaats in. We kunnen getuigen van Gods krachtige aanwezigheid en de werking van zijn Heilige Geest tijdens deze momenten. Het gebeurt echter ook dat we worden afgeleid of ons onveilig voelen vanwege bezigheden die tijdens de aanbidding (kunnen) gebeuren. Daarom de volgende kaders:

 • Aanbidding is de tijd voor God en niet voor andere bezigheden;
 • Heb je een ander iets te zeggen, doe dit dan bij voorkeur voor of na de dienst;

Is het nodig om tijdens de aanbidding met een ander in gesprek te gaan, neem diegene even mee naar een andere ruimte;

Vlaggen:

Het vlaggen zien we als een onderdeel van onze aanbidding van God.  Op dit moment bekijken we als team opnieuw hoe het vlaggen een plek mag hebben in onze samenkomsten. We willen straks met een frisse en heldere blik het vlaggen weer opnieuw een plek geven. Totdat het zover is ligt het vlaggen tijdens de samenkomsten even stil.

Ministry:

Tijdens ministry bidden bij voorkeur mannen bij mannen en vrouwen bij vrouwen.

Profetie:

1 Kor 14: 3 ‘Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, aanmanend en bemoedigend’. Ook binnen ‘De Fontein’ worden profetische woorden uitgesproken. Profetieën die raak zijn en profetieën die niet raak zijn en alles wat daartussen ligt. Als leidersteam vinden we het belangrijk, dat vanuit de principes van Gods Woord, de woorden worden gesproken en ontvangen. Dit voorkomt namelijk grotendeels dat er eigen interpretaties worden gegeven.  We hebben hiervoor de onderstaande kaders geformuleerd:

 • In de open diensten (ong. 1 keer per 5 weken) is er ruimte om vanuit de gemeente profetische woorden, maar ook getuigenissen, een Bijbeltekst etc. te delen. Dit zijn mooie momenten om hiermee te oefenen. Ook de gebedsavonden zien we als een geschikte plek hiervoor.
 • In de overige diensten is het ook mogelijk om iets te delen van wat God op dat moment op je hart legt. Ga op z’n moment altijd even naar het teamlid dat de dienst leidt om af te stemmen.

Natuurlijk willen we als team de gave van profetie stimuleren. Dat is immers een Bijbelse opdracht. We willen hierbij graag de volgende principes hanteren:

 • Elk profetisch woord wordt uit liefde en tot steun uitgesproken;
 • Toets een profetisch woord altijd; leg het gerust naast je neer, wanneer het niet aansluit bij de weg die je met God bewandelt.
 • Een profetisch woord wordt bij voorkeur in de openbaarheid gesproken, zodat meerdere mensen het kunnen toetsen;
 • Degene die een profetisch woord deelt moet open staan voor correctie;
 • Of en hoe er uitwerking wordt gegeven aan een profetisch woord ligt bij de ontvanger. Als gever heb je hier geen verantwoordelijkheid voor / zeggenschap over;
 • Punt van aandacht: Hoe meer je weet van degene waarover je profeteert, hoe vatbaarder een profetisch woord is voor eigen inbreng.
 • Wanneer er een profetie voor de gemeente word uitgesproken, wordt dit door het team meegenomen in een overleg en komen we daar een volgende dienst op terug.

Schrijf de woorden die iemand over jou/ gemeente uitspreekt op, zodat je er later nog eens naar terug kunt kijken en er mogelijk een lijn in kunt ontdekken.