key

Financiën

Financieel overzicht de Fontein 2015 – 2017
Omschrijving 2015 2016  2017 1-4 
  Exploitatie Exploitatie Exploitatie
Inkomsten
Offergaven  €      18.539  €      11.355  €        3.746
Tienden/Algemeen  €      27.935  €      22.956  €        6.265
Specifieke gaven  €        1.626  €        2.412  €            375
Totaal inkomsten  €      48.100  €      36.723  €      10.386
Uitgaven
Tienden van de tienden  €            325  €        3.672  €              75
Lonen, salarissen, pensioenen  €      29.717  €                 –  €                 –
Vergoeding aanbiddingsleiders  €                 –  €        1.200  €            575
MFC  €      19.276  €      13.886  €        4.603
Vergoeding geluid  €        4.965  €        3.300  €            840
Vergoeding incl. reiskosten voorganger  €                 –  €        4.000  €        3.835
Vergoeding sprekers  €      10.778  €        9.173  €        2.466
Overig  €      11.860  €        6.061  €        1.096
Totaal uitgaven  €      76.921  €      41.292  €      13.865
Totaal inkomsten – uitgaven  €   – 28.821  €      – 4.570  €      – 3.479