key

Financiën

Financieel overzicht de Fontein 2015 – 2017
Omschrijving 2016 2017  2018
  Exploitatie Exploitatie Exploitatie
Inkomsten
Offergaven  €      11.355  €      10.162  €
Tienden/algemeen  €      22.956  €      17.944  €
Specifieke gaven  €        2.412  €        1.697  €
Totaal inkomsten  €      36.723  €      29.803  €      
Uitgaven
Tienden van de tienden  €        3.672  €           300  €
Lonen, salarissen, pensioenen  €                –  €                 –  €                 –
Vergoeding aanbiddingsleiders  €        1.200  €        1.798  €
MFC  €      13.886  €      14.016  €
Vergoeding geluid  €        3.300  €        6.224  €
Vergoeding incl. reiskosten voorganger  €        4.000  €      14.374  €
Vergoeding sprekers  €        9.173  €        9.143  €
Overig  €        6.061  €        5.833  €
Totaal uitgaven  €      41.292  €      51.688  €     
Totaal inkomsten – uitgaven  €      – 4.570  €    – 21.885  €