key

Taken Financien & Facilitaire dienst

Zending

 • Visie op zending
 • Fungeren als aanspreekpunt voor en contact met uitgezondenen
 • Gemeente tussentijds informeren over stand van zaken en gebedspunten
 • Afstemming eventueel thuisfront
 • Afstemming t.b.v. extra offergave

Geluid, opname en beamer

 • Samenstellen team en roosters daarvoor maken
 • Plaatsen, bedienen en opruimen apparatuur
 • Afstemming sound check i.o.m. worshipleider
 • Opnames op de website plaatsen

Financiën

 • Inboeken uitgaven en archiveren uitgavenstukken
 • Inboeken ontvangsten
 • Innen machtigingskaarten en storten contact geld bij de bank
 • Afstemming bankrekening en boekhoudprogramma
 • Zorgdragen voor jaarlijkse begroting en realisatiecijfers (per kwartaal)
 • Organiseren bijeenkomst kascontrole

Offergave:

 • Zaalcoördinator zet mandjes klaar, haalt de offergave op, telt en  zorgt ervoor dat dit bij de penningmeester komt
 • Aanvullen voorraad machtigingskaarten

Koffie, thee etc. na de dienst en bij overige activiteiten

 • Samenstellen van en roosteren voor koffieteam
 • Regelen van en afstemmen met MFC/andere lokaties bij overige activiteiten