key

Privacy Statement EG de Fontein

EG de Fontein verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wetgeving.

Privacy-missie

EG de Fontein zet zich in voor veiligheid en transparantie en gaat daarom eervol en integer om met persoonsgegevens van al haar bezoekers en leden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

EG de Fontein houdt een ledenadministratie bij. Het werk van EG de Fontein wordt voornamelijk gefinancierd door giften van de leden. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over wat we doen.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via:

  • de website
  • aanmeldformulieren.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan verleende incassomachtigingen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens, die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.

U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van EG de Fontein: secretaris@eg-defontein.nl. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

EG de Fontein is verplicht een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van EG de Fontein, Stadsweg 27 8084PH ’t Harde.

 E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze (digitale) nieuwsbrieven als lid of informatieaanvrager uw e-mailadres aan EG de Fontein hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van wat we doen.

EG de Fontein maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan EG de Fontein haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van EG de Fontein: secretaris@eg-defontein.nl.

Bezoek aan onze website

EG de Fontein gebruikt op haar website cookies. Deze worden uitsluitend gebruikt voor correcte werking van de website zodat u veilig kunt inloggen en om te herkennen dat u een mens bent (in plaats van een computer die spam berichten wil plaatsen). Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

EG de Fontein heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

EG de Fontein houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze secretaris.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

info@eg-defontein.nl